HİPNOZ

   Sanıldığının aksine hipnoz bir uyku değildir. Bir uyanıklık ve farkındalık durumudur. Hipnoza girdiğinizde istemediğiniz bir şey size yaptırılamaz. Uyguladığımız hipnoterapinin (Bilinçli Hipnoz) bütün aşamalarında bilinç açıktır. Hipnoz derin bir gevşeme ve telkin alabilirliğin arttığı özel bir durumdur. Bu nedenle diğer yöntemlere göre terapide üstünlük sağlar. Tek başına hipnoz tedavi edici değildir. Önemli olan hipnoz altında size verilecek olan telkinlerin niteliğidir. Hipnoz altında verilen telkinler ile zihinsel ve imgesel uygulamalar sayesinde öncelikle zihinsel olarak korku ve kaygıyı ortadan kaldırır, yaşadığınız problemi başaracağınıza dair inancınız arttırılır. Size diğer tedavi seçeneklerinde evde uygulamanız için verilen ama yapmakta kimi zaman zorlandığınız uygulamaları zihinsel kabul ve öncelikle hipnoterapi esnasında imgesel sonra da hiçbir sıkıntı duymadan kendi başınıza evde yapabilmeniz sağlanır. Takip eden süreç içinde de terapiniz tamamlandığında yaşadığınız problemi çözmüş yaşam boyu bir daha bu problemi hissetmeden yaşarsınız…
Hipnoz, insanların kontrolünü ele geçirme süreci olmasından ziyade bireyleri güçlendiren ve hayatlarının kendi kontrollerinde olduğunu hissettiren bir araçtır.”

*Hipnoz Bize Ne Kazandırır ?

   Kişinin bilinçaltını pozitif önermelere açarak, kişinin kendine güvenini, kendine verdiği değeri, kendine olan sevgisini artırır ve hayatta başarıyı getiren davranış paternlerinin oluşmasını ve pekişmesini sağlar. Benzer şekilde kişinin kendi sağlığını da artıracak bir yaşama biçiminin gerçekleştirilmesine olanak verir.

*Richard Bandler Diyor ki !

   Hipnoz insanları kontrol altına alma süreci değildir. Hipnoz insanların normal koşullarda sahip olmadıkları bir geri bildirim sağlayarak, kendilerini denetlemelerinin kapısını açan bir süreçtir. Dolayısıyla hipnoz bir yoğunlaştırma sürecidir.